Misskapa

Old Swedish Dictionary - misskapa

Meaning of Old Swedish word "misskapa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misskapa Old Swedish word can mean:

misskapa
1) vanskap, vanställa. " var swa miscapader j enlite" Bil 610. MB 1: 475. " gudh skapadhe mannin rättan än mannin miskapadhe sik" ib 92. " dödhin miskapar likamen til orenlikhet" ib 507. " thässkyns thing miskapar (befläckar) mantzsins natwro oc göra han orenan ib. "
misskapa
2) göra oskicklig el. oduglig (till). annath hinder, som likamin miskapadhe fra gudz dyrkan MB 1: 507. " dömpdos oc thässkyns män oskire oc miskapadhe til gudz dyrkan" ib. " war oc mannen oskiir oc miskapadher at koma när hälghdomom" ib 508.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • miskapa.
  • miscapa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛋᚴᛆᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back