Old Swedish Dictionary -

Meaning of Old Swedish word "" (or ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Old Swedish word can mean:

()
L.
()
1) mö, Flicka. " en hebrezk mö sang for borþe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 182. " baþ ä möna sionga þät sama ib. mön hughaþes ib 492. laa en möö. .. wanför kriplingher" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 108. " offradhe mön sin mödhom gudhi" ib 327 (kan föras till 2). MB 1: 335. " frwr ok mör" STephens. 1849.">Iv 912. var son älskar thenne fatigha mö Fl 159. pläghom vi. .. thz (tornet) möghia skaSTel kalla ib 1015. 2) mö, ren mö, jungfru, qvinna som bevarat sin kyskhet. tekna mariam guz moþor varaa rena mö STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 10. do menlös mö ib 15. " sagþe sik tro. .. hans moþor mö vara ib. guz moþer mö o smittaþ" ib 17. " maria baþe moþer ok mö" ib 11. " milda mö guz moþer" ib 19. mariu mö. .. tel lof ib 3. MB 1: 28. " mz allom möiom oc änkiom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 39. " är iomfrwn möö" Di 168. " mö waren än tha soll gik op. oc nw är hon min huSTrv ib. 3) tärna, uppvaktande el. tjenande tärna, kammarjungfru. siter rebecca oppa wlwallen, oc henna möia" MB 1: 206. thok at ätha oc drikka. .. aff thy som henne (JuDits) möö haffde reeth henne ib 2: 167. drotninghena doreswena oc hennas möyar ib 186. ib 187. ST 437. sende hon (konungens dotter) sin mö till hanum Di 165. ib 166. - i andlig mening. jak (ɔ: gudz son) sagde tik förra af minna modhers möia taal hwilka hänne skuu enkannelikare thiäna än andra STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 29. 4) fäSTmö, brud. han (brudgummen) ok hans mö (sponsa) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 183. - Jfr bruþtughu-, fataSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burs-, sma-, thiäniSTa-, þiäniSTo-mö.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so may have also been written as

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • möö.
 • möyiar MB 2: 186.
 • möiar: thiänisto möiar ST 247, 250.
 • möia MB 1: 206 ; þiänisto möia Bu 503.
 • möghiar: thiänisto möghiar ST 248.
 • mör Iv 912 ; MB 2: 187.
 • möör: fatabwrs möör ST 422 ; thiänisto möör ib 247. med art. möyanar: tiänista möyanar Lg 3: 383.
 • möiana ST 437.
 • möya : thienista möya VKR 2.
 • möia Bir 5: 29.
 • möghia Fl 1015. dat. möiom Lg 39 ; thiänista möiom ST 437.
 • möghiom: thiänista möghiom ib 248 ),
 • möiar alder ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back