Mödha

Old Swedish Dictionary - mödha

Meaning of Old Swedish word "mödha" (or mødha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mödha Old Swedish word can mean:

mödha (mødha)
v. L.
mödha (mødha)
1) oroa, kvälja. " jmproperare quidha oc medha" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 8hand 2) s. 17. - möda, besvära, anSTränga. om swa är at iffaa ther noghen wnsetnig anten til lmalt eller rogh ta wil jak gerna lata mödana ter til at iak wil lata hemptath hit GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM 2: 299 (1508).
mödha (mødha)
2) omaka sig att gå, göra sig besväret att gå, fara, gå. tha sadhe iak thät iak ville gerna mödha mik thär (ɔ till Arboga) äpther hans beger ArfSTv 49 (1461). STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd forlate hanom, tet han matte möde sigh til mik STb 2: 532 (1491).
mödha (mødha)
3) arbeta (på), STVa, bemöda sig (om). med prep. ivir. hulkit som är en aff rettat zack ok mangen man sigh offuer möth haffuer STb 4: 58 (1505). ib. lhauer thu nogot möth tik, tha hauer thu och sielffuer fromen Thomas Varningsbref 6. - Jfr vidhermödha och diäfla mödder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mödha may have also been written as mødha

Alternative forms or notes:
  • möda.
  • möde.
  • medha GU C 20 (hand
  • mödha sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
➞ See all works cited in the dictionary

Back