Modhorliker

Old Swedish Dictionary - modhorliker

Meaning of Old Swedish word "modhorliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

modhorliker Old Swedish word can mean:

modhorliker
1) moderlig, som tillhör el. höfves en moder. af modhirlike varkunnan KLemning. 1860. SFSS.">Bo 164. " af modherlicom kärlek" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 141. KL 352. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5, 244. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 250, 4: 154. Su 375. huilken modherlika myölk (modersmjölk) behöffwer Su 164.
modhorliker
2) mödernärfd. " aff mit retthä fäderlige oc möderlige arff" FM 252 (1505). ib 300 (1506).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • modhirliker: -like KL 352 ; Bo 164 ;
  • -lico ib 5 ;
  • -licom Bir 2: 250: -likx Bo 244.
  • modherliker: -lika Su 164 ;
  • -likom Bir 4: 154 ; Su 375 ;
  • -licom Bir 4: 141.
  • möderlig: -lige FM 252 (1505) ;
  • -ligä ib 300 (1506)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚦᚼᚮᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back