Moghlas

Old Swedish Dictionary - moghlas

Meaning of Old Swedish word "moghlas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

moghlas
mögla. " hans klädhe moghlados oc röttos. .. aff hans kropp" Lg 670. Jfr möghla.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhis )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚵᚼᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back