Molin

Old Swedish Dictionary - molin

Meaning of Old Swedish word "molin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

molin
moln. Se Sdw 2: 1269. än thogh ath teh nakon thima mörkias aff syndinna mwlin Mecht 312. " ther effter widde oc sprede sik thz molnit offuer alla wärildena" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 3: 488. ib 4: 143. SvKyrkobr 315. " opreSTes bradeliga en offwermäktog STor STorm j haffwet mz STort moln oc mörker" Troj 46. " ath STort mwln kom offwer hymmelen" ib 73. - dunkelhet, mörker. her laxman lot hanom sit fraa thaga medh waldh och velle j moln och mörker STb 3: 414 (1499). thätta waxlywset. .. matte fördriffwa ä oc ä nattenna mörker oc henne mwlin SvKyrkobr 318.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mwlin Mecht 312 ; SvKyrkobr 318: -et ib 315. moln MP 4: 143 ; STb 3: 414 (1499); Troj 46 ;
  • -it MP 3: 488.
  • mwln Troj 73 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛚᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back