Morþ

Old Swedish Dictionary - morþ

Meaning of Old Swedish word "morþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

morþ Old Swedish word can mean:

morþ
L.
morþ
1) mord, hemligt dråp, dråp som sker på ett lömskt el. förrädiskt sätt. in occultis homicidiis, mordh dictis SD 2: 223 (1296). ib 242 (1297), 378 (1303, eft. aftr. hos Hadorph), 390 (1303) o. s. v. rädes at hanom mon morþet vitas Bu 171. " thässkyns synd som wadhelik är flerom mannom, swa som mordh, roff oc styld" MB 1: 467. mordh maa ey lönas (clam mors illata nequit obcludi simulata) GO 182. " hwat wilin i swika idra bröder i tro the era hiit kompne a ider ordh i maghin a them beganga eet mord (näml. om I dräpen dem)" RK 1: 3815. " hwi görin ij a mik thetta mordh" Al 3466. ib 3622. - dråp (i Allmh.). Alexander giordhe a honum mordh Al 692.
morþ
2) nederlag, blodbad, manspillan han giordhe ther draap ok mykith moordh Al 1757. " ther war et fuliämirlikit mordh margh GOdh frw til änkio giordh" ib 3377. " wäxte ther aff eeth storth mordh" RK 3: 2096. " wexste ther aff stortt krij oc mord" ib (sista forts.) 5914.
morþ
3) våldsam död, olycka som vållar döden. gudh frälste han aff thz höghelika mordh Iv 769. - Jfr barna-, bälgh-morþ.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moordh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back