Mota

Old Swedish Dictionary - mota

Meaning of Old Swedish word "mota" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mota Old Swedish word can mean:

mota
1) möta. " med dat. el. ack. badh han mote sik mz faa" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3480. the herre motthe honom ib 3340.
mota
2) mota, stå i vägen, sätta sig emot, göra motstånd. med dat. el. ack. thz onda diwr monde them mota Al 5184. - Jfr möta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • motthe RK 2: 3340),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back