Motkorra

Old Swedish Dictionary - motkorra

Meaning of Old Swedish word "motkorra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motkorra
knorra mot. med dat. nar han motkorra ängom gudz domom Bir 2: 228. - knorra, knota. tholomodh forvindir all ginuärdog ting. .. ey mot korrande vtan gui takande MP 1: 62. huru jak ey motkarrandhe (murmurabam) flängdir ok mz thorn kronadhir Bir 3: 170. ib 414. Ber 130. Su 165. - Jfr motekorra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚴᚮᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back