Motkorran

Old Swedish Dictionary - motkorran

Meaning of Old Swedish word "motkorran" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motkorran
knorrande, knot. " dantanin ok mootkorran skal takas af hiärtano" Bo 109. Kl 302. MP 1: 82, 284. Bir 1: 10, 3: 305, 407, 409. Ber 129.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moot- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚴᚮᚱᚱᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back