Motstand

Old Swedish Dictionary - motstand

Meaning of Old Swedish word "motstand" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motstand
motSTånd. " wtan alt motSTond och eftertall STb 4: 260 (1512). wthan no[g]en wore effterkommendä fiödde och offödde mot[t] STand eller nogen gensigelssä" ib 5: 306 (1513, STenianus. Se Lg.">Bil). " tha magha ey the fira göra thär j mothSTandh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 5. "ib 18, 22. - konkret. motSTånd, hinder. magha wara mangh ringhhwvra oc mellen them manskona mee oc motSTand STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 164. - Jfr moteSTand.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -stond STb 5: 139 (1517) , 204 (1518)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᛋᛏᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back