Muld

Old Swedish Dictionary - muld

Meaning of Old Swedish word "muld" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

muld
eg. söndermKLemming. 1862.">Alet el. pulveriseradt ämne; stoft. " bKLemming. 1862.">Aldach hans guþ la viþ iorþ ok mKLemming. 1862.">Alin i muld" Bu 209. ib 505, 511. " präste senda siuko folke mold mz fäle af hans iarnom" Bil 130. " stundom fKLemming. 1862.">Aldar mulden lös vndi fäle" Bu 130. " huat är jak vtan som muld (pulvis) j vädhir storm" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 175. " sa han myKLa mwld fiwka ij wädhre" KL 295. " mwll ok sand yre swa wiit" KLemming. 1862.">Al 3220. ib 5635. KS 84 (206, 92). " ostänkt af KLemming. 1862.">Allo världinna vmsorgx dopte ok muld" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 104. " hulkin son vndirlika fäste solinna j mullinne (pulvere)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 113. af. .. iohannis baptiste benom. muld älla KLäpom Bu 55. " nu är time. at þu gif muld atar muldene ib 141.fa muldena iorþene sinne moþor" ib 142. Su 253. kroppin vmuändis j muldh Mp 1: 250. thu äst muldh ok skKLemming. 1862.">Al vmuändas j muldh (pulvis es, et in pulverem reverteris) ib. - mull, jord. huilken the. .. i hedhna mwldh äpther gudz Budhi iordadho LfK 7.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mull: mullinne Bir 3: 113.
  • mwll Al 3220 ;
  • mwllen Su 253.
  • mwl Al 5635.
  • mold Bil 130),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back