Mur

Old Swedish Dictionary - mur

Meaning of Old Swedish word "mur" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mur Old Swedish word can mean:

mur
L.
mur
1) mur. " þet hauir jäc giuiþ til strengnes domkirkiu oc j hännä mwr" SD 5: 293 (1344). " then stadhin. .. omkring bygde han mz höghom mwr ok giordhe a murenom starka föra" Gr 305. " skAl göras tän wäghen vtan widh borgha muren en annar mur, at te bådha murarna skili nokot rum" KS 86 (210, 94). " wadr tän ytre muren af blidho skaddr älla nidhir slaghin" ib. " torn ok mura skulfuo ther vidher" Iv 5397. Lg.">Bil 314, 568. Bir 1: 14, 53, 2: 254, 4: 86, 87. Fl 956, 972. Al 4038. Lg 93.
mur
2) murhvAlf. Al 8276.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )
  • mura mästare
  • murarmästara kompani
  • -koppani )
  • murarmästara ämbete ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back