Mus

Old Swedish Dictionary - mus

Meaning of Old Swedish word "mus" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mus Old Swedish word can mean:

mus
1) mus. ther sa han thwa mys STenianus. Se Lg.">Bil 614. " hwit mus ok swart" ib. " bröþ. .. af musom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alra vaghna gnaghit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 188. MB 1: 360. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 30 (76, 32). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 126. GO 531, 532, 533, 726, 1024. ST 344. STycken på Forn Svenska.">PK 244, 246. MB 2: 171. LB 2: 60, 61, 3: 144. Di 165.
mus
2) musculus beceps. meDiana komer fran hiertadh ok liggher mith oppa armenom ther som mwsin wndhe liggher LB 6: 106. - Jfr flädher-, lidh-mus.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mys.
  • myss Di 165.
  • mis LB 3: 144.
  • mös ib 2: 60, 61.
  • myssena KS 30 (76, 22) ; ST 344 ; PK 244, 246 ; MB 2: 171),
  • musa mäghin ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back