Myrkna

Old Swedish Dictionary - myrkna

Meaning of Old Swedish word "myrkna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myrkna
mörkna, bliva mörk(are), mista lyskraft. i sama punctenom mirknadhe solen SkrtUppb 297. " mörkna stiärnorna hastelika" PMSkr 292. - refl. *myrknas, mörkna, förmökras; mista synkraft. när fäth. .. ledze är ath ätha. senorna dräghas. ögonen mörknas PMSkr 227.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mörkna.
  • mirkna )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚱᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back