Nal

Old Swedish Dictionary - nal

Meaning of Old Swedish word "nal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

nal
nål. "sat ha viþ väf älla ten äla naAl" Bu 5. " äruodadhe mz rok oc naAl" Bo 33. " ändande aff hwifuenom skulu samen föghias j nakkanom medh enne naAl" VKR 58. fästas. .. medh treem naAlom ib. GO 522. smaa skriin. .. hwar the magho göma wti sina naAla oc hwiffua oc annat tholkit Bir 5: 46. " the hafdho naghla hwassa som naAla" Al 5130. " ens naAls oddir" Bir 2: 331 (jfr nAls udder).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • naal.
  • -ar )
  • nala ögha ,
  • nals udder
  • nalsögha ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back