Prim

Old Swedish Dictionary - prim

Meaning of Old Swedish word "prim" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

prim Old Swedish word can mean:

prim
L.
prim
1) nymåne. " tha är prim oc ny som för" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 63. " thet gör i mars månat j förSTa prim" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 428. - månad. tionda dagh thässa prims (mensis hujus) M´b 1: 307. fiortanda dagh thässe prims ib. Jfr prima.
prim
2) den förSTe timmen på dagen el. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL. 6 f. m., den andre af de s. k. kanoniske timmarne; äfven det som läSTes el. sjöngs vid den gudSTjenST som hölls vid denna tid. thz som giordhis i threm tidhomen som är ottosangx tidhinne. priim oc terz ok alt til sextam STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 183. ST 167. " tha primit siongx" ib 197. byriadho priim förST aff daghenom ok ther näST aff ware fru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 84. " byria primit ib. lSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 70. til prim oc alla andra smaa tidher" ib 52.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • priim )
  • prims tidh ,
  • prims time
  • -tyme )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᚱᛁᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back