Qvämber

Old Swedish Dictionary - qvämber

Meaning of Old Swedish word "qvämber" (or qvæmber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvämber (qvæmber)
adj. skicklig, skickad, tjenlig, lämplig, passande, tillbörlig. äst thu ey quäm til lärdom Bo 130. VKR 11. " quäm til at älskogha plägha" Su 383. " at ängen fäghre ok qwämare matta funnis til manzsens atirlösn" ib 400. " ärw hfwandis qwämlagh (för qwäm lagh) til stridh" PM 19. vita quäman tima at göra miracula Bo 61. " thän tidh som alle äru lidughe är quämast" ib 103. PM 13. " thz är qwämth hawa reent kaar i sinne miölk Go 840. Jr be-, o-qvämber. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvämber may have also been written as qvæmber

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • qwämer PM 13 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back