Qvämelika

Old Swedish Dictionary - qvämelika

Meaning of Old Swedish word "qvämelika" (or qvæmelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvämelika (qvæmelika)
lämpligen, på ett lämpligt el. passande sätt. skipadho the quämelica sina sökilsa tima KL 324. " han (paradiset) är. .. qwämelika öster i wärldinne" MB 1: 123. " the äMBite hwilken ey kwnno quämelika göras vtan taalan" VKR 60. " een höffudzskir saal. .. skal qwämmelika til redhas" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 82. bör til thz som äpte liknilseno är wämelika höfwa mz siälfwo liknilseno Ber 201. " huru matte han quämelikare fa vitta gudz lönlikin thing" Su 399. hundraþa män. .. utändä þer þe qwämelicäst gita a mot guþz owinum SD 5: 566 (1346). " Suasom thz ma qämelicast vardha" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 52. - i lämplig tid. predica thrättelica ok qämelica (importune et opportune) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 194. Jfr be-, o-qvämelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvämelika may have also been written as qvæmelika

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • qwämmelika Bir 5: 82. kuämilikä L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᛘᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back