Qvant

Old Swedish Dictionary - qvant

Meaning of Old Swedish word "qvant" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvant
gyckel. - pa qvants vis (pa qwanswis), på narri, utan allvar el. ärlig avsikt. jngen skal falskelika leya skep pa qwanswis gabbandis annan STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 17 - qvants vis (qwansswijs, huansswijs; jfr Mnt quansis, quantswis), huansswijs; jfr Mnt quansis, quantwīs) , skenbart, formellt? samma dach vare niclis jensson. .. ok anders persson radmen gode fore fangen qwansswijs epter fogittens och radzens samtycke STb 3: 205 (1494). vprechnade och offuerlade borgameSTara och radet theris rekinscap pa STadzens vegna, var STaden til acters vel vijdh vijc march hansswijs STock Skb 287 (1494, Skip).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚿᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back