Qväþa

Old Swedish Dictionary - qväþa

Meaning of Old Swedish word "qväþa" (or qvæþa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qväþa Old Swedish word can mean:

qväþa (qvæþa)
L.
qväþa (qvæþa)
1) ljuda, gifVa ljud. qwädher lwdrin en tima widh MB 1: 388. " tha lwdren qwädher annan tima sama lund ib. "
qväþa (qvæþa)
2) ropa? margh hans riddare awi qwadh Al 8990.
qväþa (qvæþa)
3) sjunga, qväda. " han lät. .. hunda quäþa (cantare)" Bu 101. " haffde qwädhandis (canens) lyktadh tässen ordhen" MB 2: 119. " kwäder broder heller j gillisstwgu siwnger" SEG 122. om broder siwngher heller kwäder j gilless twgu ib. SGG 131, 132. " wi kunnom qwädä och rimä" Va 54. qwadho. .. mästerligä wäl ib 53. ib 55. " han badh them: qwäden aff then stotlä frvn" ib 54. " the dntzade oc quado oc ware ful lkate" RK 2: 6140. ib 2266, 5645, 1: (sfgn) 186, 3: 1098, 2382. LB 7: 181. " ginGO vt vppa maRKena. .. görandis sik SOm en danz oc qwadho viSOr (factis cantantium choris), oc ginGO in i sith affgudha mönstir" ib 99 (qwadho viSOr skulle möjl. kunna fattas ss pl. af ett qVadho visa, f.). vändo ey atir at danza oc the samu viSO at quäda Bil 878. " qwaadho sancti örians qysa" RK 3: 2217. jak haffuer. .. qwädith aff idhert daath faghra wysar ib 3744. ib 812. " onth barn quädhir onda wiSO" GO 772. ib 950. " loffs visa är manga lunde quädhin" ib 542. broder SOm mynne qwäda schAl SO 200. " qwedher mynneskar" SGG 131.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qväþa may have also been written as qvæþa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kwäder SEG 122.
  • qwaadho ib 3: 2217.
  • qvädhin) ,
  • qväþa sik , tilltala hvarandra, kalla hvarandra. at. .. ther qwäde sik sin i mällin mäþ vquädthins ordthom SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). - Jfr genqvädha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back