Qvinna

Old Swedish Dictionary - qvinna

Meaning of Old Swedish word "qvinna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvinna
qvinna. "þän friþ bryter a quinnom" SD 5: 637 (1347). " växte quinnonna ofrägh mere" Lg.">Bu 30. for tiughu þusand KLärkom ok quinnom ib 141. " mz löske quinno" ib 171. " en quinna. som hafþe fäm þusand riddara i sinom här" ib 177. " skimpade mz henne, som man pläger göre mz vngä quinnor" Va 54. war. .. quinnanna wenast Lg 927. " taka höwizka oc beskedhelicha quinnor oc män til systor oc brödhir" VKR 2. alla manno (för manna) oc quynno vidher talan forbiydz ib 60. Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 5 (9, 5), 59 (147, 65). KL 4, 5 o. s. v. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 4, 14, 61. MB 1: 203. GO 326. KLemming. 1844.">Fl 50, 73 o. s. v. LB 3: 66, 7: 2 o. s. v. bland quinnor oc män MD 394. " mz frur oc quinna" ib. " thesse qvinnan hafdhe warit en farande qvinna (meretrix)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 50. Jfr almännings-, frälsis-, gran-, legho-, misgärningis-, renlivis-, sona-, spa-, thiänista-, thiänisto-, värulds-, äro-qvinna.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • quynna: -o VKR 60.
 • quina LB 3: 77 ;
 • -o ib 66 ;
 • -onne ib.
 • quine ib 71.
 • quinda: -o ib 2: 60.
 • qwinna Al 5553),
 • qvinno bälte
 • qwinnas- )
 • qvinnoflokker ,
 • qvinno folk ,
 • qvinno friþer ,
 • qvinno funder ,
 • qvinno grater
 • -graat Iv LXXX ),
 • qvinno kiurtil
 • -kiortil )
 • qvinno kloster ,
 • qvinno klädhe ,
 • qvinno kyn
 • -kön )
 • qvinno liknilse
 • -liiknilse )
 • qvinno luste ,
 • qvino miolk
 • -miölk.
 • kwinno myolk. kwinno myölk),
 • qvinno prydhilse ,
 • qvinno skari ,
 • qvinno skor ,
 • qvinno sot
 • -sooth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back