Qvintine

Old Swedish Dictionary - qvintine

Meaning of Old Swedish word "qvintine" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvintine
ett fjärdedels (urspr. ett femtedels) lod. Lagerbring Saml 3: 263 (1449). tesse skattadhe. .. ena silff skedh vägir eth qwintin minne ex sex lodh ATb 1: 270 (1467). HLG 1: 133 (1491).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • qvintin.
  • qwintiin FMU 6: 69 (1497, nyare avskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚿᛏᛁᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back