Sa

Old Swedish Dictionary - sa

Meaning of Old Swedish word "sa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sa Old Swedish word can mean:

sa
L.
sa
1) så, beså. " tho wij haffuom antwordit prestenom sooddan aaker" Svartb 400 (1442). ok sydhen for:de sädislandh vnder hermälax jgeen bade soodde ok osaadhe ib 525 (1477?). lauris iönson salde laris hakonsone een vreth saddan ATb 1: 251 (1466).
sa
2) så, utså. eg. och bildl. om hon haffuir. .. saat osämio SkrtUppb 191. po them saddis fordhom 18 skäpper korn VKJ 125 (1480). FOVkl 214. ATb 1: 251 (1466). " the som haffde sooth skulu skära sädhene" Svartb 524 (1477?). swa som thz jnthe skadhar hweteno om tyufuen thz stiäl ok saar, swa wäl växer thz effter hans saaning som rätter äghäre thz saet hafde SvKyrkobr (Lucid B) 192. jhesus, som nidhir kom aff hymerike. .. medh synom helgha kennedom, saandhe han j människionna hyärta, ok lärdhe them MP 5: 133. b 134. vil thw saa äple kärna Sex ekon tr 265. " fatigx mans bukär är fether aker thz forgaas ikke ther swas vtj" Saml 6: 175 (1495). " rogh til at swa" GPM 2: 296 (1508?). - (+) item söddes jak hösth i berby iiii pund rog HLG 3: 105 (1528). - Jfr insa och osadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • ssa ,
 • sswa GPM 2: 296 (1508?)
 • swas Saml. 6: 175 (1495).
 • saar SvKyrkobr (Lucid B) 192.
 • sadde ATb 1: 251 (1466).
 • saddis VKj 125.
 • saandhe MP 5: 133, 134.
 • saddan ATb 1: 251 (1466).
 • sooddan Svartb 400 (1442).
 • soodde ib 525 (1477).
 • saat SkrtUppb 191.
 • saet SvKyrkobr (Lucid B) 192.
 • sooth Svartb 524 (1477?); BtFGH 1: 202 (1509). Jfr E. Olson, Ark. f. Nord. Fil. 29: 215 ff, B. Sjöros, Nysv. studier 6: 82 ff-, V. Jansson ib 27: 113 ff.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
FOVkl
Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back