Saköre

Old Swedish Dictionary - saköre

Meaning of Old Swedish word "saköre" (or sakøre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saköre (sakøre)
saköre, böter. "pratum quod de nicolao in sakøri acquisiuimus" SD 2: 473 (1306, gammal afskr.). ib 611 (1310?). in emenda regali que kvnungx sakøri dicitur ib 3: 236 (1315). BtFH 1: 223 (1508) , 276 (1509). jus regium, dictum sakøøre SD 3: 650 (1324, nyare afskr.). ib 2: 489 (1307), 3: 563 (1322, gammal afskr.), 4: 461 (1335, nyare afskr.), 747 (1340). FH 3: 6 (1353). BSH 1: 77 (1366). SD NS 2: 160 (1409). " for then saköra hon skyllogh war for slagh for x (10) mark" SJ 177 (1449). " vpbäri han (gårdsmästaren) aff byafoghetenom saköre som fallir j bynon" VKR 35. " hafuj byfoghetin raadh medh gaardzmestarenom vm sakörin" ib. " ath mäthe oleff jonsson sin sacköre wt" BtFH 1: 160 (1507). " iij themer graskin, som jag vpbar ter i saköris (för -öri)" FM 236 (1505). mz. .. omögelikom saakörom Su 125. PfN 140. Lg 3: 344. Jfr biskops-, skalla-saköre.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saköre may have also been written as sakøre

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sacköre.
  • saaköre.
  • sakööre: -öörä SD 2: 489 (1307)),
  • saköra fisker
  • saköre- )
  • saköris brut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᚯᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back