Sal

Old Swedish Dictionary - sal

Meaning of Old Swedish word "sal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sal
sAl, pAlats, ansenlig (i sht för samqväm och gästaBud afsedd) byggnad. ii drotningenna sAl (pAlatium) Bu 168. " giorþe kiRKio af sinom sAl" ib. " the hälgha trefAlloghetz ärlika saAl" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 168. ib 169. " innan keysar darij sAl" Al 2375. " han. .. helan föra ater til Alexandri sAl" ib 8429. " j konungxsens sAll. .. ther konungen och Alt hans herskap sath och ware gladhä" Va 16. " är thz digher hedhr kununge oc höfdinga haua faghran sAl, thet är thön hus han skAl äta ok drikka i medh sit härskap" RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 41 (106, 44). " ther war ok en erligh saAl ther the herra jnnan saatho medhan the badhe drukko oc atho" RK 1: 445. " hugga ok dragha tymber til at göra en saAl" ib 3526. ib 2698, 3541, 3551, 3618. " ther opsattes stwffwor sAler oc bodher" ib 3: (sista forts.) 5645. " i grabrödra klosther vthi stora sAlen" BtRK 380 (1501). " um nager broder sick drwcke vppa sAll saa at man matte ledha hanom aff gillehusit" SO 108. löfsAl.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • saal.
  • sall RK 1: 3541 ; Va 16 ; SO 108. -ir),
  • sals dyr
  • -dör )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back