Sälelika

Old Swedish Dictionary - sälelika

Meaning of Old Swedish word "sälelika" (or sælelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sälelika (sælelika)
lyckligt, med framgång. hulkins släkt om langa tima hafdhe väl oc sälelica i hand gangit Gr 259. han styrkte land säleka Lg.">Bil 875. " ledhara hulke hona magho sälika (feliciter) ledha til gudh sin brudhgoma" Bir 1: 272. " at halda sälelika sins likama sighirlikhet" ib 326. " tee thz daghlica vara sälelica fulkompnat" ib 3: 114. Lg 3: 562. " epter sälika lifnat (för lifuat). ok mz godhum rät landum radhit. doo han innan capania" Lg.">Bil 377. MB 2: 250. - säll, saligt. at the matte sällica bliua mz mik Bir 2: 286. " swa wardher ärwodhet läth oc timen stwnther i gudelike skadhan sälegha förnöther" Lgren. 1875.">LfK 52. " hulken som älskar thz älskande gagnar, han sälika brindher" Su 16. bytande säligha (feliciter) wärldsrike i hymerikis rike Lg 3: 348. - Jfr osällika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sälelika may have also been written as sælelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -ligha-.
  • -liga Lg 3: 562.
  • sällica Bir 2: 286.
  • sälika.
  • säleka.
  • säligha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛚᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back