Salmber

Old Swedish Dictionary - salmber

Meaning of Old Swedish word "salmber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

salmber
psalm. " laso ofta fäm psalma j iomfru marie hedhir" KL 66. " äftir hwarn salmin" ib. " at läsa länge manga böner oc salma" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 467. " siongher psalma och ymno" Ber 139. Bil 628. VKR 82. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 40, 54, 5: 36, 37. MB 2: 173. Ber 134. 140, 141, 142. LfK 272, 273. Jfr saltara salmBer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • psalmber: -men Bir 4: 40 ; VKR 82 ; LfK 273 ;
  • -ma KL 66 ; Bil 628 ; Bir 4: 54, 5: 37 ; LfK 272, 273 ; Ber 139, 140 ; -mane ib; -mana Bir 5: 36; -manna Ber 139, 141 ;
  • -mom ib 139 ; MB 2: 173 ;
  • -mwm Ber 141 ; -momen i 142. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛚᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back