Sälning

Old Swedish Dictionary - sälning

Meaning of Old Swedish word "sälning" (or sælning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sälning (sælning)
försäljning. " til huilkin sälnings, skötnings oc eurdelige tilegnilses visse oc vithnes börd är abo stadz incigle. .. hengt för thetta beff" Svartb (Skokl) 82. Jfr ölsälning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sälning may have also been written as sælning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛚᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
➞ See all works cited in the dictionary

Back