Saman älta

Old Swedish Dictionary - saman älta

Meaning of Old Swedish word "saman älta" (or saman ælta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman älta (saman ælta)
sammantrycka, sammanpressa. " gifua innan idhart sköt godha mäle skäppo, thz är god atirlön af gudhi oc saman tryst och samanstöt ällir samanält" MP 1: 207. ib 2: 154. - hopkrama, hopknåda. mz luto sapiencie hwilkith göris aff twa dela kalk, enom del boli armenici samman älth mz the hwito aff äggeno PM XXIX.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saman älta may have also been written as saman ælta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛅᛚᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back