Saman vaxa

Old Swedish Dictionary - saman vaxa

Meaning of Old Swedish word "saman vaxa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman vaxa
sammanväxa. waro the thre quistane alle saman wäxte i et trä Lg 93.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -wäxa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᚠᛆᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back