Samärvinge

Old Swedish Dictionary - samärvinge

Meaning of Old Swedish word "samärvinge" (or samærvinge) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samärvinge (samærvinge)
samarfvinge, medarfvinge. " gonga til eth räth syzskena skipte met hennes sannerffuingiom" FH 5: 34 (1465). ib 43 (1467). " os bidhar gudhz son swa som brödher och samärwinga" Ber 218. LfK 173. the vardha gudz syni ok gudz samärfuingia (cohæredes Dei) Bir 4: 343. Su 143.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so samärvinge may have also been written as samærvinge

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -arffuinge: -a Su 143 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛅᚱᚠᛁᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back