Samhäld

Old Swedish Dictionary - samhäld

Meaning of Old Swedish word "samhäld" (or samhæld) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samhäld (samhæld)
1) sammanhållning, förbund. " wm theras wärn oc samheld skulle theras regiment thäs stadughare bliffua" Su 229. 2) förbindelse, samhälle, samfund. han. .. hindra ok dröver manna samhäld forn ok gamul (amicitias jam factas et sodalitates turbare et prevertere) KS 62 (155, 68). - Jfr samhald.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so samhäld may have also been written as samhæld

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • samheld Su 229 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚼᛅᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back