Samhäldogher

Old Swedish Dictionary - samhäldogher

Meaning of Old Swedish word "samhäldogher" (or samhældogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samhäldogher (samhældogher)
samhällig, endrägtig. " the ware och altiid om ett sinne samhellige" RK 1: (Yngsta inledn, till Gamla Kr.) s. 197. - som lefver i endrägt och sämja med andra menniskor? en witer man ok samhäldogh RK 1: 1273. - Jfr samhaldogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so samhäldogher may have also been written as samhældogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -hellig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚼᛅᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back