Samlika

Old Swedish Dictionary - samlika

Meaning of Old Swedish word "samlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samlika
tillsammans, på en gång. tå hauer man samlika alla thessa dygdhana KS 20 (48, 21).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back