Samtala

Old Swedish Dictionary - samtala

Meaning of Old Swedish word "samtala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samtala
1) samtal. wranga samtalu fordarwa godha sidhi Ber 158. ib 160. 2) sammankomst för öfverläggning om allmänna angelägenheter; särsk. af konungen sammankalladt möte för rådplägning om rikets angelägenheter, riksmöte, herredag. a skänningis samtalu SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). i skänningis samtalu ib. hwilkin timä wir kallum saman wart riki til nokrä samtalu ib 670.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back