Samthing

Old Swedish Dictionary - samthing

Meaning of Old Swedish word "samthing" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samthing
och f.? L. gemensam el. allmän sammankomst, allmänt ting; Södermanlands landsting som hölls i Strängnäs och tog sin början lördagen före, första söndagen i fastan; marknad som hålles vid denna tid. i strängnäs mrknadh vm samtning näst komande SJ 28 (1425). för the II mrknada skul samtingen oc distingen som falla i samma veken HSH 18: 65 (1497). " strax ther epter (efter fastlagen) är samtingen här i strengnes" BSH 5: 519 (1512).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • samthinga sunnodagher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛏᚼᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back