Sanna

Old Swedish Dictionary - sanna

Meaning of Old Swedish word "sanna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sanna Old Swedish word can mean:

sanna
L.
sanna
1) sanna, visa (ngt) vara sant, gifva förveRKligande åt, uppfylla, fullborda. kenz widh ihesum gudz son som All thera withne sannandhe ok spadom fulkomnadhe Lg.">Bil 83. " han minnis a sina dröma oc thykker nw at the äre nästan sannandhe" MB 1: 240. - (?) tha han haffde then skat Alakt tha sannadhin thz han hade förre sakt RK 1: 3321. 2) visa sanningen af, bevisa, ådagAlägga. hans prädikan. .. sannadhe at mindre war the frägdh aff honum gik än hans dygdh war Lg 3: 220. 3) bekräfta sanningen af, påstå, försäkra, intyga. sannaþe han vara bästan ok wisastan mästare þere const Lg.">Bu 181. - (?) sara thordhe ey widher ganga at hon lo, än war herra sannar thz oppa hona MB 1: 189. - säga ja till? ffor the ting han fför sgde ney them monde han sedan sanna MD 450. - refl. sannas, sannas, besannas, visa sig vara sann, gå i fullbordan. hanum sannadhis Alla hästins dygdhe Lg.">Bil 732. " þät sannaþes hänne fredaghen langa" Lg.">Bu 73. " os sannas annat (vi få annat att veta) ib 207. min orþ sannas" ib 4. " ena lund sannas iuþans lygh" ib 78. " sannaþos hans or82. sua sannaþes som han spaþe" ib 502. " sannadhis hans fadhirs dröMBir" Lg.">Bil 777. Al 1620. " the ena plaagan sannadis thaa som mön sade rikit skulle offuergaa" RK 2: 7190.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back