Sannind

Old Swedish Dictionary - sannind

Meaning of Old Swedish word "sannind" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sannind Old Swedish word can mean:

sannind
L.
sannind
1) sanning, sama förhållandet. gik viþar sannind Bu 27. sannind sighia Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 73 (178, 79). Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 3117. " þön maAl sum sannind bör vmsighia" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). " vnDi wara sannind (gen.) at letän (vår, d. v. s. konungens, undersökning om sanningen) ib. "ib 605 (1346). " at leta oc spyria sannind om huru þe gozen gingo vndan rättom aruum" ib 6: 125 (1349). " han vardhe ok forswaradhe sannindena" Bo 115. ganga af rätuisonna sannind ib. Bil 113, 863. Bo 179. vi villeforom af sannenDina vägh MP 1: 11. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 3117, 3119. " mot rät ok sannind" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 69 (169, 75). helgha them i sannind thy at thin kännedomDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir är sannind MP 2: 97. " thz skulin ij for sannind röna" Fl 1411. fore sannind iak thz sighia wil Al 9044. äpterfölgde iak min gudh oc herra j sannindynne MB 2: 39. at swa i sannen tilgangen är SJ 243 (1455). hon (Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta) war sanninDinna dottir VKR 11. " sa huar þa stoþo baþa syster sannind oc rätuiso" Bu 21. " sagþe sik vara försto sannind" ib 101. wår herra. .. then sannind. .. är Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 69 (170, 76). 2) sannfärDighet. wil jak pröwa idhra sannind MB 1: 241. som. .. wi wiliom wara sannind bewara, at i sant sighiom Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 424 (1405). ib 437 (1405) , 438 (1405, efter aftr. hos Langebek), 2: 218 (1409, nyare afskr.). tro ok sannind Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 3119
sannind
3) bekräftelse. " til sanninda her vm säter jak mit incighle for thätta breff" SJ 30 (1425). " til ytermere wisso skiäl ok sannind at thätta äranDit är sua aatskilt ib 54 (1441). "
sannind
4) öfvertygelse (om hvad som är sant el. rätt). sigh os af hanom þina sannind Bu 197. epter thera bäzstä saMPwit nnind BSH 2: 41 (1396). ib 46 (1397) o. s. v. 5) samvete. ey achta gudh ok sannind sina Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 15 (35, 16). " vtgiua sannind sina ib 70 (172, 77). - i bekräftelser. sagde ja wid hans gode tro oc sannind" Di 50. ilkin dagh. .. wi hAlda viliom ok skulum widher sannind ok godha tro BSH 1: 132 (1371). " lofuum wi widher sannind ok godha tro ib. ib (1376) o. s. v. "Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 31 (1401). " til bindher iak 165 mik. .. vidh mina sannindh ok godha tro" ib 27 (1401). ib 59 (1401) , 92 (1401), 94 (1402), 297 (1403), 331 (1404) o. s. v. lofwar iak meth minne rätto sannindh at beredha ib 34 (1401). - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr osannind samt sanning.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sannend: -endinna MP 1: 11.
  • sannidh FM 233 (1505)
  • sanninda man
  • sanninda människa ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚿᚿᛁᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back