Sär

Old Swedish Dictionary - sär

Meaning of Old Swedish word "sär" (or sær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sär Old Swedish word can mean:

sär (sær)
L.
sär (sær)
1) för sig, i sär, åtskils? blanzaFlor hans (Flores) syster är; the äru swa liik tho the äru sär (skilda personer? skiljaktiga, till utseendet skiljande sig från hvarandra?) Fl 905.
sär (sær)
2) särskildt, hvar för sig. tha iak biudher them Allom säär saman koma ij en skara Al 1212. - enskild? skAl thu han bidhia om orloff säär thz iak ma mz hans minne fölghia thik heem Al 8070 (möjl. att föra till 4).
sär (sær)
3) på ett sätt som innebär ett afskiljande från andra, på ett afstickande sätt, i olikhet. thu hAlder thina sidher säär fore Alla them nw lifwande är Al 5939.
sär (sær)
4) särskildt, specielt, framför Allt. iak vnte. .. hänne siälfuer säär for Alla the ther inne är Fl 1648. " konung magnus haffde han swa kär for andra riddara synderlika säär swa som han Aldra bezst formatte aff Alla the men ther han atte" RK 1: 1003. " han war them Allom iämkär älzskadhe ey en fore annan säär" Al 4918. ib 6550, 7713, 10002. fore Alt thz folk ij wärline är the nadher hafwa macedones säär ib 858. " han lot iordha porum ther rikelika fore Allom säär" ib 5412. - särskildt, framför Allt, i första rummet, i synnerhet. the syrgdho Alle ij hans här iw macedones först ok säär Al 2560. särskildt, specielt, enkannerligen, i synnerhet? the hafdho haar a kroppin säär hafdho haar a Alt lifwith mädher skapath som andra strwz fiädher Al 5592.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sär may have also been written as sær

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • säär )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back