Sedel

Old Swedish Dictionary - sedel

Meaning of Old Swedish word "sedel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sedel
sedel, papperslapp hvarpå något är skrifvet. vdj then andre cedelen HSH 20: 216 (1507). - sedel el. papperslapp som nyttjas vid lottdragning. thet man skrifwer hwars rijkes nampn vpa een sedula och alla sedelar lijka stora BtRK 122 (1346).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • cedel.
  • sedelar BtRK 122 (1346) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚽᚦᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back