Siäfleker

Old Swedish Dictionary - siäfleker

Meaning of Old Swedish word "siäfleker" (or siæfleker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäfleker Old Swedish word can mean:

siäfleker (siæfleker)
1) lugn, stillhet. alt thz som huxsins roo oc siäfleek (trnaquilitatem) hindrar Bo 46. ib 125.
siäfleker (siæfleker)
2) saktmod. " thänkia vars herra tholimodh. siäflek oc godhlek" Bo 48. ib 12, 147. " thin mildhet oc siäflik (mitias; trol. för siäflikhet)" Bir 1: 177.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäfleker may have also been written as siæfleker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -leeker.
  • -lik ?),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᚠᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back