Siälas

Old Swedish Dictionary - siälas

Meaning of Old Swedish word "siälas" (or siælas) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siälas (siælas)
uppgifva anden, dö. skulle nw genstan siälas oc aff wärldinna bortrykkias Su 233. Ansg 255. Lg 3: 375. " tha mik senasta sinne miin öghon saman läggias thz är tha iak siälas" ib 26. " säleliga sielädhes hon" ib 557. Su 250. Lgren. 1875.">LfK 256. BSH 4: 352 (1503).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siälas may have also been written as siælas

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back