Siäver

Old Swedish Dictionary - siäver

Meaning of Old Swedish word "siäver" (or siæver) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäver (siæver)
2) stillsam, fridsam, saktmodig, mild. ey skwla the (ɔ hundarna) wara förmykith säffwe, oc ey förmykith grymme PMSkr 248. " en ridhare omiller oc grymber som leon: gänstan han haffde böriadh at läsa jomffru maria psaltara, warth han saa säffwär oc miller. at han offwär gik alla andra. .. j milhetz gärninghom JMPs 447. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäver may have also been written as siæver

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • säffwer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back