Siäxtighi

Old Swedish Dictionary - siäxtighi

Meaning of Old Swedish word "siäxtighi" (or siæxtighi) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäxtighi (siæxtighi)
sextio. " at eno siaxtighi alna högþ" Bu 168. " han doo äptir vars herra pino siw oc siäxtighi arom" Bo 23. " säxtighi aara gamal" Bir 3: 213. systrana skulu wara sextighi ib 4: 23. VKR 69. " säxtyghi mark pänningä" SD 5: 565 (1346). ib 566. " ib NS 1: 634 (1407), 635 (1407). reste han vp af dödha siäxtighi dödha män" Pa 3. " thry hundradha biscoPa oc fäm oc sextighi" ib. " aarith hawer thryhundradha oc siäxtighi oc fäm dagha" MB 1: 63.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäxtighi may have also been written as siæxtighi

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
  • siax-.
  • säx- SD 5: 566 (1346); Bir 3: 213. sex-. six- SD NS 1: 635 (1407).
  • siäxtighi VKR 69.
  • säxtyghi SD 5: 565 (1346), 566),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛋᛏᛁᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back