Sidher

Old Swedish Dictionary - sidher

Meaning of Old Swedish word "sidher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sidher
koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. och superl. L. A) koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. mindre. - än sidher, än mindre. jach hade aldrich nykel ltil porten, än syder til camer eller kySTar STb 2: 579 (1491). " nekede han som förr, sig thet breffvet nogen tiid förr besett haffve än seder scriffvet" SToria. 1816 ff.">HSH 16: 89 (1527). troyaner. .. waro myket trötthe oc formatte noglia siig wäria än seger androm fortörna Troj 138. - än mer. Se SDw 2: 1292. eigh thäs (thy) sidher, icke dess mindre, det oaktat. tha skal ey thes sidhre biscopen i STrengnäs behalla the sex oreslanden SD NS 3: 373 (1418, ä. avskr.). rikis härrane. .. wndradho. .. STorlika at han wille tolka qwinno haffwa sigh til drotningh ey thy sedher togh han hänne til drothni[n]gh JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 356. ib 408, 421. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 83 (1506, H. Gadh). eigh thäs (thy) sidher at (thät), konj. trots att, oaktat. hedher oc tak. .. for alla the glädi. .. som jach haffuer haffuat aff tik. egh ty sidher thät tu sagh mik. othaligha tusandh sinne hardelika moth minom STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdi oc ik. .. brytha SvB 357 (senare h. av 1400-t.). klärkane oc laghwiso mennene giordho mäST til hans dödh ey thy sidher at the sagho han fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna alt thät som scriffwat war aff STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz syny SkrtUppb 320. .. . så lydendes thet emoote eder nades wilie wara at jak suadane hielpe på kyrkione. .. alach haffde eij tess seder at iak flere eder nades breff therom för mik haffuer SToria. 1816 ff.">HSH 13: 44 (1524?, Brask). B) superl. 2) siST, till slut. demum aduerbium teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPoris ther epther seeSTh meSTh sannelika annatsyn STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 175. - Jfr sizter.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • syder STb 2: 579 (1491). sed(h)er HSH 13: 44 (1524?, Brask), 16: 89 (1527); JMps 356, 408, 421. sidhre SD NS 3: 373 (1418, ä. avskr.). sighir i förbindelsen thy sighir (med folketymologisk anslutning till sighia) MB 1 hs. B 107 enl. O. Thorell, Fem Moseböcker på fornsvenska 205 (hs. A: ey thy siidher). seger i förbindelsen än seger Troj 138.
  • seesth GU C 20 s. 175)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back