Sidhlika

Old Swedish Dictionary - sidhlika

Meaning of Old Swedish word "sidhlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sidhlika
1) enligt sed, enligt plägsed, vederbörligen. rite, sidhlika GU 2. 2) sedigt, höfviskt. skulu kununga ok höfdinga sik sidhlika halda i allom sinom åthänom KS 38 (100, 41).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚦᚼᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back