Silfskal

Old Swedish Dictionary - silfskal

Meaning of Old Swedish word "silfskal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

silfskal
silverskål. .. en stor selfnap, xij selfstope, xij selfskale Arfstv 56 (b. av 1470-t.). til sancte birgitta. .. gaff han sina getzsta sölffskall KTb 89 (1474). j silff skoll vtan look Svartb 540 (1480). - skålformig knapp? om nokra sölfskola som plegha sittia j qwinna kiorzla ATb 2: 346 (1489). - Jfr silverskal.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sil- ATb 3: 208 (1507)
  • self- Arfstv 56 (b. av 1470-t.). sölf(f)- ATb 1: 185 (1463) , 2: 346 (1489); KTB 89 (1474); STb 3: 475 (1500), 4: 62 (1505). -skall. -skaal(l). -schaal. -skol(l),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛚᚠᛋᚴᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back