Silfstop

Old Swedish Dictionary - silfstop

Meaning of Old Swedish word "silfstop" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

silfstop
silfverbägare. " vas argenteum dictum silfstoph" BYH 1: 165 (1357). hwat silff stop elle gul faath hwar riddara fik mz wiin eller mat MD (S) 253. " eth silff stop" FH 5: 169 (1495). ib 6: 20 (1449) , 25 (1451), 34 (1452, gammal afskr.), 38 (1453), 39, 42 (1455), 7 (1449). xij sölff stobe, huert wti annet FM 75 (1483, daniserande).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sölff-.
  • silff stopp FH 6: 42 (1455)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛚᚠᛋᛏᚮᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back