Silvera

Old Swedish Dictionary - silvera

Meaning of Old Swedish word "silvera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

silvera
försilfra. twa (ɔ: lyusastakä) af kopar sylwäräþä SD 5: 564 (1346). " han skioll war silffuerit" Di 133. " thz kar som vtantil är pryt oc syluerat" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 96. ib 2: 188.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • syluera.
  • sylwärä. sylfwra: -adh Bir 2: 188er),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛚᚠᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back